Społeczna rewitalizacja Stoczni Cesarskiej

Społeczna rewitalizacja Stoczni Cesarskiej

współpraca z fundacją w zakresie rewitalizacji historycznych terenów

Stocznia Cesarska Development inicjuje współpracę z Fundacją „Społecznie Bezpieczni”.

Celem współpracy jest realizacja projektów z zakresu ekonomii społecznej i rewitalizacji społecznej na terenie Stoczni Cesarskiej. Jednym z najciekawszych projektów może być przejęcie przez Fundację jednego z żurawi pod swoją opiekę i stworzenie „żurawia odpowiedzialnego społecznie”. Mieszkańcy i odwiedzający będą mogli wejść na żurawia i podziwiać piękny widok na stocznię. Sprzedaż z biletów zasiliłaby konta Fundacji i tym samym wsparła jej działalność statutową na rzecz osób potrzebujących.

Więcej informacji już wkrótce!

Sierpień w stoczni

Wspólnie świętujemy #nowehistorie

Czytaj więcej

31.08.1980

Dzień, w którym stoczniowcy napisali #nowehistorie

Czytaj więcej