Stocznia Cesarska na scenie

Stocznia Cesarska na scenie

Opowiadamy, jak wyglądają nasze #nowehistorie

W ciągu ostatnich kilku tygodni, nasz dyrektor projektu Gerard Schuurman uczestniczył w kilku wydarzeniach i mówił o pracy, którą wykonujemy, naszej wizji i innowacyjnych rozwiązaniach, które chcemy wprowadzić.

Smart Up Innovation Camp, 10.09.19

To wydarzenie, zorganizowane przez Gdański Obszar Metropolitalny, zgromadziło wielu interesariuszy z regionu Morza Bałtyckiego – praktyków międzynarodowych / nauczycieli akademickich, a także lokalnych interesariuszy. Podczas swojej prezentacji Gerard mówił o tymczasowym zagospodarowaniu przestrzeni poprzemysłowych i tego, w jaki sposób działania tymczasowe wpisują się w długoterminową wizję. Stale współpracujemy z lokalnymi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe, artyści czy przedsiębiorcy, aby aktywizować nasz teren i zachęcić mieszkańców do odwiedzania go. Te #nowehistorie powinny wykorzystać historię, dziedzictwo i fizyczne atrybuty tego miejsca. Prezentację Gerarda możecie obejrzeć tutaj.

ReSITE, 20-21.09.19

ReSITE to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń gromadzących grupę międzynarodowych urbanistów, deweloperów, filozofów i aktywistów, którzy dyskutują, w jaki sposób możemy budować lepsze miasta. Tematyką tegorocznej 8. edycji konferencji, która co roku odbywa się w Pradze, była regeneracja.

Pierwszego dnia Gerard na głównej scenie Forum Karlin opowiedział o wyzwaniach i szansach związanych z rewitalizacją terenu Stoczni Cesarskiej, najbardziej historycznej części dawnej Stoczni Gdańskiej. Teren znany jako miejsce narodzin Solidarności stanowi ważny rozdział w historii Polski i Europy.

Od dnia, w którym zostaliśmy jego właścicielami, opracowaliśmy spójną i kompleksową wizję, która łączy tę ważną spuściznę z możliwością wykreowania wielofunkcyjnej dzielnicy na miarę XXI-wieku. Nasze codzienne działania pokazują, w jaki sposób eksponujemy i świętujemy tę ważną historię oraz angażujemy partnerów, tworzących miejsca wpisujące się w historię i kontekst tego miejsca. Wraz z remontem budynku Dyrekcji wykonaliśmy pierwszy kluczowy krok w procesie rewitalizacji. Już wkrótce zainaugurujemy kolejne projekty. Jednocześnie kontynuujemy dialog z władzami w celu dalszego rozwijania i udoskonalania naszego głównego planu w celu „uwypuklenia historii”.

 

Spotkanie absolwentów MIT SPURS, 10.10.19

Jako absolwent programu Sloan Fellows na MIT Gerard został zaproszony na warsztaty MIT SPURS, które odbyły się na Politechnice Gdańskiej.

W związku z faktem, iż oba uniwersytety badają możliwości ściślejszej współpracy poprzez utworzenie regionalnego centrum MIT SPURS i być może miejskiego laboratorium życia, Gerard poruszył temat badawczy, który może być istotny z perspektywy biznesowej i wyzwań napotkanych w projekcie.

Globalne wyzwania związane ze zmianami klimatu, cyrkulacją, mobilnością i wykluczeniem społecznym są istotnymi tematami dla Gdańska i naszego projektu. Szczególnie widzimy możliwości badania i testowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekultywacji gleby, utylizacji bioodpadów, rolnictwa miejskiego i gospodarki wodnej.

Stoczniowcy. Ludzie z tła.

Pokaz przedpremierowy filmu dokumentalnego.

Czytaj więcej

Wystawa o Annie Walentynowicz

Wejdź do suwnicy legendarnej suwnicowej

Czytaj więcej